ADVERTIMENT DE PRIVACITAT PER A CONTACTES

El Responsable del tractament d'acord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/379 us informa que:

Vostè per aquest mitjà, autoritza i dóna la seva conformitat perquè les seves dades siguin recollides i tractates en la seva qualitat de contace, i en proporcionar-les siguin tractades de forma confidencial i quedin incorporades a la corres`ponent activitat de tractament al nostre Registre d'Activitats que vostè pot consultar i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal accepta l'us de les cookies "cookies permanents" d'aquesta web en aquest apartat. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les vostres dades personals, per tant teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol.licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, mitjançant comunicació escrita a : MOVILPAQ, S.L. - 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 774, ÀTIC 3r i 4t - 08013 BARCELONA o a movilpaq@movilpaq.es