Nota legal

El domini: http://movilpaq.es és propietat de MOVILPAQ TRANSPORT INTERNACIONAL, amb NIF B60383288. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26.214, Foli 187, Inscripció 6, Full B-100.890. El domicili fiscal de l'empresa és Gran Via de les Corts Catalanes, 774, Àtic 3 i 4 08013 Barcelona. Es pot posar en contacte amb nosaltres al Tel. + 34 93 478 19 50 o e-mail: movilpaq@movilpaq.es


Propietat intel·lectual

La totalitat el contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa de MOVILPAQ TRANSPORT INTERNACIONAL.


Responsabilitat dels enllaços

MOVILPAQ TRANSPORT INTERNACIONAL inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. MOVILPAQ TRANSPORT INTERNACIONAL no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.