Nota legal

Aquest web ha sigut creat per MOVILPAQ SL amb caràcter informatiu per a l’ús personal i gratuït.
MOVILPAQ SL en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018) i en concordança amb l’expressat al Reglament (RGPDUE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, així com de la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002), posa en coneixement vostre aquestes condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través del web www.movilpaq.es
D’acord amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en vigor des de juliol de 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:
Nom fiscal de la societat: MOVILPAQ SL
CIF de la societat: B60383288
Domicili de la societat: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 774, ÀTIC 3r i 4t - 08013 BARCELONA
Telèfon: 34 93 441 94 99
Adreça de correu electrònic de la societat: movilpaq@movilpaq.es
Dades legals i/o registrals de la societat:
Inscrita en el:
Tom 41284
Foli 196
Full B 379703
Registre Mercantil de Barcelona


CONDICIONS D'ÚS

a) Utilització lícita
L’usuari d’aquest web i dels seus serveis s’obliga a realitzar un ús conforme amb les lleis i els usos del tràfic, i s’abstindrà d’utilitzar el web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la utilització normal o el gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Els que incompleixin aquesta obligació respondran, davant de MOVILPAQ SL i davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.


b) Garantia d’errors
MOVILPAQ SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, o en el contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà un caràcter merament informatiu i s’haurà de considerar amb caràcter general com a vàlida la publicació al seu butlletí o a la font oficial corresponent.


c) Disponibilitat del servei
MOVILPAQ SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o a la seva configuració o presentació.
MOVILPAQ SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
MOVILPAQ SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al web i als serveis, a la fal·libilitat del web i dels serveis i, en particular, tot i que no de forma exclusiva, a les errades en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.


Responsabilitat per l’ús de la informació continguda

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés al web, com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en aquest són de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. MOVILPAQ SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es poguessin derivar d’aquest accés o ús d’informació ni de l’aplicació que d’aquests es realitzi per donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. MOVILPAQ SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al web.


Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del web, així com dels diferents continguts són titularitat de MOVILPAQ SL.
Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquest web. MOVILPAQ SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. MOVILPAQ SL no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, els serveis o els continguts.
Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest web sense citar-ne l’origen o sense sol·licitar una autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com els prejudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de MOVILPAQ SL donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.


Protecció de dades de caràcter personal

En els supòsits en els quals per accedir a alguna de les pàgines o dels serveis de MOVILPAQ SL calgui la recollida de dades de caràcter personal, us informem que aquestes seran tractades de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i altres normes de desenvolupament, conforme al que estableix l’AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUEST WEB i el consentiment que els usuaris han d’acceptar prèviament per efectuar qualsevol tipus de comunicació amb MOVILPAQ SL des d’aquest web.

En el cas que ens faciliteu la vostra adreça de correu electrònic, s’entén que esteu donant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè aquesta sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o per prestar i respondre a les vostres consultes o peticions per MOVILPAQ SL.


Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquest web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’usuari. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions, es resoldrà en els tribunals del lloc on tingui fixada l’activitat MOVILPAQ SL.

D'acord amb la Llei 2/2023 MOVILPAQ SL, ja disposa del seu CANAL DE QUEIXES, podeu accedir-hi clicant aquí MOVILPAQ.CANALDENUNCIA